MBTI® | Myers-Briggs Type Indicator. Warsztaty MBTI®, Warszawa.

Szkolenia MBTI® 2017/2018

Za nami bardzo intensywny rok 2017. Dużo szkoleń, wyjazdów, nowych miejsc i przede wszystkim ludzi.

Bardzo dziękuję wszystkim Uczestnikom za ich zaangażowanie, podziękowania, wyrazy sympatii za docenienie naszej pracy, za dzielenie się emocjami i za wszystkie opinie zawarte w ankietach poszkoleniowych. Czerpię z nich całymi garściami, uczę się, rozwijam, wzmacniam i utwierdzam w przekonaniu, że mam niezwykły przywilej pomagania ludziom w tworzeniu szczęśliwszego życia.

Dziękuję również wszystkim osobom, z którymi współpracowałam przy tworzeniu i realizacji projektów.

Przed nami kolejny rok spotkań. Po wiosennej – 10 i jesiennej – 11 edycji, w lutym 2018 r. rusza już 12 edycja programu „Profilaktyka społeczna w edukacji pozaszkolnej”. Od 6 lat wraz z koordynatorem programu Małgorzatą Peczyńską-Wilczyńską wprowadzamy MBTI® do polskiej edukacji, co daje młodym ludziom ogromne wsparcie na starcie w dorosłość, wzmacnia pewność siebie, pokazuje wartość różnic osobowościowych, uczy szacunku, tolerancji i odpowiedzialności za własne wybory.

Jak powiedziała jedna z uczestniczek szkolenia MBTI® „Każdy powinien je przejść, przynajmniej raz w życiu”.

Serdecznie zapraszam do współpracy,
Dorota Latos

 
MBTI® - warsztaty 2016/2017

Rozpoczynamy kolejny sezon szkoleniowy i już dziesiątą edycję programu „Profilaktyka społeczna w edukacji pozaszkolnej”. Kolejnych kilkuset młodych ludzi będzie miało możliwość rozpoczęcia procesu poznawania siebie, ustalenia swojego typu osobowości i preferencji.

Ubiegłe lata pokazują, które z poruszanych podczas zajęć tematów są najistotniejsze dla uczestników.

Pierwszy to wzmocnienie pewności siebie i poczucia własnej wartości. Wielu uczestników pisze w ankietach podobne słowa: „Teraz wiem, że wszystko ze mną w porządku, nie muszę być idealny we wszystkim, nie jestem gorszy od innych i nie muszę nikogo udawać”. To ogromna ulga – być sobą i żyć w zgodzie ze sobą, z jednoczesną otwartością na konstruktywne i rozwijające zmiany.

Tu warto też wspomnieć o potrzebie dzielenia się nową wiedzą o sobie z innymi - rodziną, partnerem/partnerką, przyjaciółmi - żeby ograniczać konflikty, być zaakceptowanym i zrozumianym oraz lepiej rozumieć innych.

Drugi temat to otwartość na świadome kształtowanie swojego życia osobistego i zawodowego w zgodzie ze sobą i swoimi preferencjami. Rozumienie swoich preferencji dotyczących m.in. sposobu uczenia się, organizacji czasu i własnego stylu pracy jest bardzo pomocne w znalezieniu swojego miejsca na rynku i wyznaczeniu odpowiedniej dla siebie ścieżki rozwoju. Cieszy fakt, że tak wielu młodych ludzi chętnie korzysta ze wsparcia w tym zakresie.

Te i wiele innych tematów będziemy pogłębiać w rozpoczynającym się sezonie.

Zapraszam do współpracy placówki edukacyjne, przedsiębiorców i pracodawców oraz klientów indywidualnych.

Dorota Latos

 
Myers Briggs Type Indicator® na co dzień

Zakończyła się dziewiąta edycja projektu „Profilaktyka społeczna w edukacji pozaszkolnej” dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Wzięło w niej udział ok. 650 osób. W sumie już ponad dziewięć tysięcy osób z różnych środowisk szkolnych uczestniczyło w czterogodzinnych warsztatach. Program w całości jest oparty na wskaźniku Myers Brigss Type Indicator®.

Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że programy wspierające poznanie i rozumienie siebie oraz innych osób są niezwykle ważne i potrzebne uczniom szkół ponadpodstawowych. Niezmiernie cieszy mnie fakt, że młodzi ludzie są dziś coraz bardziej świadomi tych potrzeb. Z dużym zainteresowaniem i z pełnym zaangażowaniem podchodzą do tematu różnic osobowościowych, samoświadomości, budowania relacji m.in. w związku czy w rodzinie, empatii, asertywności oraz motywacji, decyzyjności czy umiejętności zarządzania sobą w osiąganiu swoich celów edukacyjnych i zawodowych.

Więcej…
 

MBTI®

MBTI (Myers - Briggs Type Indicator) to popularne w świecie i coraz bardziej znane w Polsce narzędzie psychometryczne określające wrodzony typ osobowości. Pozwala odkryć nasze naturalne preferencje, a co za tym idzie nasze mocne strony, motywacje i potencjalne drogi rozwoju. Uczy nas zrozumienia i docenienia różnic, co zdecydowanie wpływa na poprawę naszych relacji z najbliższymi i współpracownikami.

Trener MBTI

Dorota Latos / fot. DDTVN

Dorota Latos (typ INFP)

Certyfikowany trener MBTI®

Dyplomowany trener grupowy

Certyfikowany zen coach

Strona firmy: SamoCentrum.pl

Koordynator

Małgorzata Peczyńska-Wilczyńska - Trener. Koordynator projektu.

Małgorzata Peczyńska-Wilczyńska (typ ENFP)

Trener rozwoju potencjału wspierający kreatywną edukację

Koordynator projektu „Profilaktyka społeczna w edukacji pozaszkolnej”

Więcej...


Aktualności

„Poznaj swój wewnętrzny styl - żyj i pracuj w zgodzie ze sobą”. Sesje indywidualne i programy grupowe.

MBTI® (Myers - Briggs Type Indicator)


Jesteś tutaj: Strona startowa