MBTI® | Myers-Briggs Type Indicator. Warsztaty MBTI®, Warszawa.

MBTI® - warsztaty 2016/2017

Rozpoczynamy kolejny sezon szkoleniowy i już dziesiątą edycję programu „Profilaktyka społeczna w edukacji pozaszkolnej”. Kolejnych kilkuset młodych ludzi będzie miało możliwość rozpoczęcia procesu poznawania siebie, ustalenia swojego typu osobowości i preferencji.

Ubiegłe lata pokazują, które z poruszanych podczas zajęć tematów są najistotniejsze dla uczestników.

Pierwszy to wzmocnienie pewności siebie i poczucia własnej wartości. Wielu uczestników pisze w ankietach podobne słowa: „Teraz wiem, że wszystko ze mną w porządku, nie muszę być idealny we wszystkim, nie jestem gorszy od innych i nie muszę nikogo udawać”. To ogromna ulga – być sobą i żyć w zgodzie ze sobą, z jednoczesną otwartością na konstruktywne i rozwijające zmiany.

Tu warto też wspomnieć o potrzebie dzielenia się nową wiedzą o sobie z innymi - rodziną, partnerem/partnerką, przyjaciółmi - żeby ograniczać konflikty, być zaakceptowanym i zrozumianym oraz lepiej rozumieć innych.

Drugi temat to otwartość na świadome kształtowanie swojego życia osobistego i zawodowego w zgodzie ze sobą i swoimi preferencjami. Rozumienie swoich preferencji dotyczących m.in. sposobu uczenia się, organizacji czasu i własnego stylu pracy jest bardzo pomocne w znalezieniu swojego miejsca na rynku i wyznaczeniu odpowiedniej dla siebie ścieżki rozwoju. Cieszy fakt, że tak wielu młodych ludzi chętnie korzysta ze wsparcia w tym zakresie.

Te i wiele innych tematów będziemy pogłębiać w rozpoczynającym się sezonie.

Zapraszam do współpracy placówki edukacyjne, przedsiębiorców i pracodawców oraz klientów indywidualnych.

Dorota Latos

 
Myers Briggs Type Indicator® na co dzień

Zakończyła się dziewiąta edycja projektu „Profilaktyka społeczna w edukacji pozaszkolnej” dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Wzięło w niej udział ok. 650 osób. W sumie już ponad dziewięć tysięcy osób z różnych środowisk szkolnych uczestniczyło w czterogodzinnych warsztatach. Program w całości jest oparty na wskaźniku Myers Brigss Type Indicator®.

Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że programy wspierające poznanie i rozumienie siebie oraz innych osób są niezwykle ważne i potrzebne uczniom szkół ponadpodstawowych. Niezmiernie cieszy mnie fakt, że młodzi ludzie są dziś coraz bardziej świadomi tych potrzeb. Z dużym zainteresowaniem i z pełnym zaangażowaniem podchodzą do tematu różnic osobowościowych, samoświadomości, budowania relacji m.in. w związku czy w rodzinie, empatii, asertywności oraz motywacji, decyzyjności czy umiejętności zarządzania sobą w osiąganiu swoich celów edukacyjnych i zawodowych.

Więcej…
 
Fragmenty wypowiedzi uczestników warsztatów MBTI®

„Myślę, że warsztaty były jednymi z najbardziej rozwijających w moim życiu. Na pewno będzie mi teraz dużo łatwiej radzić sobie w ciężkich chwilach i podejmować ważne w moim życiu decyzje. Wolałabym, aby zajęcia były dłuższe choćby poza lekcjami. Może warto pomyśleć o uzupełnieniu ich”.

„Myślę, że takie zajęcia są bardzo potrzebne. Żyjemy w czasach, gdzie wielu młodych ludzi stara się wpasować do otoczenia, kryje swe indywidualne cechy, boi się oceny. Uważam, że tego typu zajęcia pomogą niektórym w akceptacji siebie”.

„Uważam styl prowadzenia zajęć za dynamiczny i ciekawy. Dużo charyzmy i umiejętności stworzenia relacji z uczniami. Uważam, że takie zajęcia są wręcz konieczne, aby młodzi ludzie nie żyli w niepewności i pogłębiali samoświadomość”.


Przykładowe ankiety (skany w PDF):„Dzięki nim wiem, kim jestem i że nie jestem jedyna w swojej inności. Mogłam utwierdzić się w przekonaniu, że wszystko dobrze ze mną”.
Więcej…
 

MBTI®

MBTI (Myers - Briggs Type Indicator) to popularne w świecie i coraz bardziej znane w Polsce narzędzie psychometryczne określające wrodzony typ osobowości. Pozwala odkryć nasze naturalne preferencje, a co za tym idzie nasze mocne strony, motywacje i potencjalne drogi rozwoju. Uczy nas zrozumienia i docenienia różnic, co zdecydowanie wpływa na poprawę naszych relacji z najbliższymi i współpracownikami.

Trener MBTI

Dorota Latos / fot. DDTVN

Dorota Latos (typ INFP)

Certyfikowany trener MBTI®

Dyplomowany trener grupowy

Certyfikowany zen coach


Strona firmy: SamoCentrum.pl

Koordynator

Małgorzata Peczyńska-Wilczyńska - Trener. Koordynator projektu.

Małgorzata Peczyńska-Wilczyńska (typ ENFP)

Trener rozwoju potencjału wspierający kreatywną edukację

Koordynator projektu

Więcej...


Aktualności

Realizacja programów MBTI dla przedsiębiorców województwa zachodniopomorskiego.

„Poznaj swój wewnętrzny styl - żyj i pracuj w zgodzie ze sobą”. Sesje indywidualne i programy grupowe.


MBTI® (Myers - Briggs Type Indicator)


Jesteś tutaj: Strona startowa